Structure of the Scientific Departments

Saif K. Alkhafaf
(Head of Department)
Myasar M.A. Alkotaji
(the Dean)
Department of pharmaceutics & Industrial Pharmacy
Ahmed Yaseen (Raporteur)Omar Thanoon
Abeer Mansuur AbedShaymaa Abdula Ahmed
Asmaa Noah KhaleelNajat Ameen Saeed
Ghaydaa Saad DawoodEman Alaa Al-Deen
Baraa Basel RamadanHaneen Ethar Hashem
Duaa Abdul-Basit TawfeeqMaes Muzahim Kasim
Zahraa Hazim (Raporteur)Yasser H. Saber
(Head of Department)
Department of Pharmaceutical Chemistry
Muhamed NoorAldeenHassan S. Aldewachi
Khalid M. KhudirWarqaa Omar
Bunyan Arkan ShareefElias Jassim
Ruqaya Adeeb IbrahimMahmood Abdul Sattar
Ayman Yaseen ShareefSabri Ali Sultan
Dhafar Hisham OthmanHeba Hatim Khattab
Waseem Mohamed JameelAhmed Abdul Salam
Ahmed Ghalib AbdulsalamNajat Salim Muhamed
Reem Abed Ahmed